Pakiet MAX + Treningi

Ten kurs zawiera 31 lekcji nagranych + dostęp do 8 treningów maturalnych.

 

Lekcje nagrane obejmują swoją tematyką całą podstawę programową wymaganą na maturze z chemii w 2024 roku.

 

Treningi maturalne to lekcje live na których będziemy ćwiczyć rozwiązywanie zadań. Z tych spotkań także otrzymasz nagrania. 

 

Dodatkowo otrzymasz mnóstwo pomocnych materiałów:


– Prezentacje
– Zadania maturalne
– Dwie książki  „Podstawy obliczeń chemicznych” (PDF)
– Filmy
– Notatki
– Cenne dokumenty

Zapisz się na kurs już dziś i wyciśnij z chemii MAXa!

 

Opanujesz następujące tematy:

1. Budowa atomu i układu okresowego
2. Elektroujemność. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
3. Stopień utlenienia. Hybrydyzacja i kształt cząsteczek
4. Moment dipolowy. Ilość substancji i stechiometria wzorów
5. Bilansowanie reakcji redoks
6. Stany skupienia. Mieszaniny i ich rozdzielanie
7. Roztwory i stężenia
8. Rozpuszczalność
9. Stechiometria reakcji chemicznych
10. Elektrolity. Teorie kwasowo-zasadowe
11. Tlenki, kwasy, zasady i sole
12. Prawo gazowe
13. Szybkość reakcji chemicznych
14. Równowaga reakcji chemicznych
15. Równowagi w roztworach kwasów i zasad
16. Równowagi w wodnych roztworach soli
17. Równowagi w roztworach elektrolitów
18. Tabela rozpuszczalności i iloczyn rozpuszczalność
19. Podstawy elektrochemii
20. Pierwiastki bloków s i p
21. Pierwiastki bloku d
22.Wstęp do chemii organicznej. Węglowodory
23.Chlorowcopochodne węglowodorów. Typy i mechanizmy reakcji
24. Alkohole i fenole
25. Aldehydy i ketony
26. Kwasy karboksylowe i ich pochodne
27. Związki azotu i redoksy organiczne
28. Stereoizomeria i ciągi reakcji
29. Cukry
30. Aminokwasy i białka
31. Przegląd i planowanie doświadczeń

Zamówienie

623.00

PLN

1,185.00

PLN

Zamów

Copyright © 2018 Powtórka z chemii