Maturalne Pewniaki – 17 lekcji

W tym pakiecie otrzymasz najważniejsze tematy, czyli takie, które najczęściej pojawiały się na maturach i za które można było zdobyć najwięcej punktów.
Będziesz mieć dostęp do 11 lekcji gdzie omawiana jest teoria i zadania oraz 6 lekcji w całości poświęconych zadaniom maturalnym. Dodatkowo otrzymasz prezentacje, analizę matur oraz listę arkuszy maturalnych wraz z odpowiedziami.
Wszystko w jednym miejscu!

Oto lista lekcji w ramach pakietu:

Teoria i przykłady zadań:
1. Elektroujemność. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
2. Stopień utlenienia. Hybrydyzacja i kształt cząsteczek
3. Rozpuszczalność i hydraty
4. Stechiometria reakcji chemicznych
5. Równowaga reakcji chemicznych
6. Równowagi w roztworach kwasów i zasad
7. Równowagi w wodnych roztworach soli
8. Równowagi w roztworach elektrolitów
9. Wstęp do chemii organicznej. Węglowodory
10. Chlorowcopochodne węglowodorów. Typy i mechanizmy reakcji
11. Przegląd i planowanie doświadczeń

Praktyka – same zadania:
1. Obliczenia stechiometryczne
2. Szybkość i równowaga reakcji chemicznej
3. Stała i stopień dysocjacji, Skala pH, Hydroliza soli
4. Hydrydyzacja i kształt cząsteczek, Moment dipolowy
5. Reakcje grup funkcyjnych
6. Interpretacja i analiza doświadczeń, równowaga reakcji chemicznej

Zamów pakiet teraz, skorzystaj z promocyjnej ceny i ucz się w najwygodniejszy dla siebie sposób!

Zamówienie

Kategoria

390.00

PLN

493.00

PLN

Zamów

Copyright © 2018 Powtórka z chemii